Back to Top

pr


Privacy verklaring


Slagerij-Traiteur Chris & Annelies vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.


Over welke persoonsgegevens gaat het?

Slagerij-Traiteur Chris & Annelies verzamelt persoonsgegevens die u ons meedeelt.


Wat gebeurt er met die persoonsgegevens?

De ontvangen persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Slagerij-Traiteur Chris & Annelies. Zij dienen enkel om u de informatie en goederen te verstrekken die u vraagt en om onze dienstverlening te verbeteren.

Alle persoonsgegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Er worden geen bankrekeningen of betaalmiddelen opgeslagen.

Uw contactgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.


Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Slagerij-Traiteur Chris & Annelies ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard.


Maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. We verwijzen hiervoor naar het veiligheidsdossier.Rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens

U kan op elk moment de persoonsgegevens die Slagerij-Traiteur Chris & Annelies over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Dit kan door het sturen van een email naar info@slagerijchris.be.


Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacy Commissie (https://www.privacycommission.be/).


Vragen of bedenkingen? Mail naar info@slagerijchris.be of gebruik ons contact formulier op de website.